Gminny Konkurs Plastyczny

 (link otworzy duże zdjęcie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym

na plakat z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

REGULAMIN:

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Wójt Gminy Gościeradów i Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie.

CEL KONKURSU:

 1. Kształtowanie patriotycznej postawy w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych Polski.
 2. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
 3. Popularyzacja wiedzy o historii i symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych.

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu z okazji 11 listopada 2018 r. –
  100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Gościeradów.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Prace zbiorowe nie będą podlegać ocenie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie uczestników, nigdzie wcześniej nie publikowane. Nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
 4. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć wraz z pracą zgodę na przetwarzanie danych osobowych według załącznika nr 1.
 5. Format i technika wykonania pracy:

           -        format A3,

           -        plakat, technika dowolna,

           -        na plakacie prosimy umieścić hasło przewodnie konkursu: „11 listopada 2018 r. – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”,

           -        z tyłu pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, telefon.

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

           -        uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV

           -        uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII

           -        szkoły ponadpodstawowe i dorośli.

 1. Przewidywane są nagrody w każdej kategorii po trzy prace.
 2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.
 4. Powołane jury oceniać będzie:

           -        zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu,

           -        pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania.

 1. Pracę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie w terminie
  do 30 października 2018 r.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Informacje
  o konkursie zostaną także umieszczone na stronie  www.gok.goscieradow.pl
 3. Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.
 4. Organizator nie zwraca prac ani kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w publikacjach
  i działaniach  promocyjnych.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich innych osób ponosi  uczestnik konkursu.
 7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonego w niniejszym regulaminie.


Opublikowano: 04 października 2018 11:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin + karta zgłoszeniowa [261.32 KB]

Wyświetleń: 375

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Realizacja: Stronakultury.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.