Chce i ja coś o Polsce powiedzieć 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

CHCĘ I JA COŚ O POLSCE POWIEDZIEĆ

PREZENTACJA PIEŚNI I POEZJI O OJCZYŹNIE

 

REGULAMIN

CELE PREZENTACJI:

─       Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

─       Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu i ojczyzny.

─       Popularyzacja pieśni i poezji o Polsce.

─       Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży.

─       Integracja dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń .

ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

PATRONAT NAD FESTIWALEM:

Wójt Gminy Gościeradów

TERMIN I MIEJSCE PREZENTACJI:

Prezentacje odbędą się w dniu 24 listopada 2017 r.

o godz. 900 w Sali Widowiskowej GOK Gościeradów

UCZESTNICY:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W festiwalu mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły (maksymalna liczba osób w zespole 20)
  w dwóch kategoriach muzycznych:

I kategoria – soliści

II kategoria – zespoły

 1. Uczestnicy prezentują na scenie jedną z niżej wymienionych form:

─       poezja (w kontekście Ojczyzna, Polska)

─       pieśni (historyczne, ludowe, współczesne)

 1. Zaleca się dobór tematyki pieśni, poezji pod kątem głównej idei festiwalu.
 2. Forma prezentacji i rodzaj podkładu muzycznego – dowolny
 3. Czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekraczać 5 min. – 1 utwór
  1. Instytucja delegująca może zgłosić maksymalnie 6 podmioty wykonawcze.

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:

Zgłoszenia należy przesyłać na karcie zgłoszeń (z pieczęcią i podpisem) w nieprzekraczalnym terminie do dnia

22 listopada 2017 r. na adres :

Gminny Ośrodek Kultury,

23-275 Gościeradów,

tel./fax. (15) 838-11-68,

e-mail gok.goscieradow@interia.pl

PRZEPISY OGÓLNE:

 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu, szczególnie w zakresie czasu prezentowanego repertuaru.
 • Koszty dojazdu oraz ubezpieczenie uczestników pokrywa instytucja delegująca.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu festiwalu.

Opublikowano: 13 listopada 2017 12:08

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin + karta zgłoszeniowa [611.88 KB]

Wyświetleń: 403

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Realizacja: Stronakultury.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.