Konkurs Bożonarodzeniowy 2015

Gminny Konkurs na Kartkę i Szopke Bożonarodzeniową - regulaminy (link otworzy duże zdjęcie)

REGULAMIN

''KARTKA BOŻONARODZENIOWA''CELE KONKURSU:

– kultywowanie polskich tradycji świątecznych.

– odkrywanie nowych talentów i ich promowanie,

– rozwijanie zdolności plastyczno-technicznej u dzieci i młodzieży

– zachęcanie do wspólnej zabawy i pracy.

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

UCZESTNICY:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich z terenu Gminy Gościeradów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnik winien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą we wcześniejszych konkursach) wykonaną w dowolnym formacie i technice.

Każda z prac powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający tytuł, miejsce i technikę wykonania oraz imię i nazwisko autora wraz z jego wiekiem.

TERMIN I MIEJSCE:

Prace należy składać do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace będą prezentowane na wystawie w Sali Widowiskowej GOK-u od 22.12.2015 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Zespołów Kolędniczych.
Organizator przewidział nagrody dla autorów najlepszych prac.
Wyniki konkursu po ich ogłoszeniu są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury.


"SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"CELE KONKURSU:

– Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych.

– Pobudzanie inwencji twórczej młodego pokolenia w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych.

– Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

– Rozwijanie zdolności plastyczno-technicznej u dzieci i młodzieży

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

UCZESTNICY:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich z terenu Gminy Gościeradów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnik winien dostarczyć 1 pracę (nie uczestniczącą we wcześniejszych konkursach) wykonaną z dowolnego tworzywa (np. drewno, papier, modelina, masa solna, masa papierowa, gips, słoma, siano, suszone rośliny, tworzywa mieszane itp.) format dowolny.

Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo nauczyciele, znajomi itp.),jednak praca musi posiadać tylko jednego autora. Dopuszcza się zbiorowe wykonanie pracy, (jednak liczba wykonawców nie może być większa niż 3 osoby).

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Aby poszczególne elementy nie przesuwały się należy przymocować je do podłoża lub połączyć w inny sposób. Rozmiar prac wraz z podstawą stanowiącą otoczenie szopki nie powinny przekraczać wymiarów: dł. 60 cm, szer. 50 cm .

TERMIN I MIEJSCE:

Prace należy składać do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie.

Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu kartką - metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, klasa nazwa szkoły

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace będą prezentowane na wystawie w Sali Widowiskowej GOK-u od 22.12.2015 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminnego Przeglądu Kolęd i Zespołów Kolędniczych.
Organizator przewidział nagrody dla autorów najlepszych prac.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury.

Opublikowano: 20 grudnia 2015 20:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 716

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Realizacja: Stronakultury.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.