30 lat GOK Gościeradów -

czołówka (link otworzy duże zdjęcie)

W piątek po południu 27 listopada 2015 roku w sali widowiskowej GOK-u obchodzono przepiękne jubileusze, a mianowicie 30-lecie istnienia Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie oraz 20-lecie działalności artystycznej Kapeli Ludowej z Gościeradowa.

Uroczystości te swoim występem artystycznym otworzył Zespół Taneczny FolWark. Następnie dyrektor tej placówki Roman Biss powitał zaproszonych gości oraz szacownych Jubilatów – członków gościeradowskiej kapeli, poczym przedstawił krótką historię naszego ośrodka kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie został utworzony na mocy uchwały Rady Narodowej w Gościeradowie z dnia 30 października 1985 roku. Była to druga instytucja kultury utworzona po Gminnej Bibliotece Publicznej. Prowadzeniem tej placówki zajął się pierwszy dyrektor pan Edward Krawczyk, choreograf z I kategorią instruktorską a od 1990 roku funkcję tę objęła pani Laura Strzelecka. W sierpniu 2007 roku kierownictwo nad placówką przejął obecny dyrektor Roman Biss. Można by tu dużo pisać o historycznej działalności ośrodka, o jego sukcesach zarówno tych mniejszych jak i tych większych, było ich niewątpliwie nie mało. Warto zaznaczyć to, iż przez lata funkcjonowania Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie rozwijał i przekształcał zakres swojej działalności, którego celem było i nadal jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji. Od kilku lat główny nacisk położony został na bogatość formy oraz różnorodność stylu organizowania działań animacyjnych. Gościeradowski ośrodek kultury w swojej działalności nieustannie poszukuje wszelkich form aktywnego rozwoju, który w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Oferta programowa adresowana jest nie tylko dla najmłodszych ale również dla osób starszych, wiek tutaj nie gra roli. Zajęcia te cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców. Świadczyć może o tym również fragment listu gratulacyjnego, który wystosował Zbigniew Kozłowski – Erkado, a którego pozwolę sobie zacytować „… Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie jest dziś miejscem, gdzie łączą się pokolenia, gdzie mądrość seniorów spotyka się z dziecięcą ciekawością i energią, gdzie piękno łączy się z pracą i życiem  codziennym.”

W dalszej części uroczystości można było wysłuchać „wspomnień” o początkach artystycznych drugiego jubilata, a mianowicie gościeradowskiej Kapeli Ludowej założonej w 1995 r. zespołu, który jest nieodłączną historią GOK-u, a które wygłosiła pani Laura Strzelecka ówczesna dyrektor ośrodka i jedna z założycieli.

Po tej części historycznej nadszedł czas, gdzie z życzeniami do świętujących jubileusze pośpieszyli m.in. Wójt Gminy Mariusz Szczepanik, Józef Obroślak wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego Stefan Stachula wraz z pracownikami wydziału promocji i kultury Starostwa, a także dyrektorzy i przedstawiciele współpracujących z GOK-iem i Kapelą szkół, ośrodków kultury, bibliotek, zespołów oraz sponsorów. Nie zabrakło również kwiatów dla byłych już pracowników tejże placówki, którzy niewątpliwie mieli swój wpływ na budowę i rozwój dzisiejszego ośrodka kultury.

Po tych wszystkich życzeniach, kwiatach i prezentach dla jubilatów wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać dalszej części artystycznej zapoczątkowanej przez wokalistki Magdę Balwicką, Dominikę Drdzeń i Oliwię Kuśmierz, po których wystąpili również Zespół Ludowy z Księżomierzy, Klub Seniora z Gościeradowa, Zespół „Kowalanki”. Jako ostatni wystąpili jubilaci – Kapela Ludowa, gdzie zaprezentowali dwa utwory ze swojej płyty „W moim ogródeczku”, wydanej w 2008 r.

Czym by były urodziny bez tortu? Nie zabrakło i tejże słodkości jak również symbolicznej lampki szampana. Po tejże części oficjalnej można było jeszcze nie raz usłyszeć wiele melodii w wykonaniu naszej kapeli podczas wspólnego, dalszego biesiadowania do późnych godzin nocnych.

W imieniu własnym składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do stworzenia szczególnego klimatu podczas tej uroczystości i okazaną pomoc, a w szczególności: dyrekcji i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie,  członkom Klubu Seniora, członkom Zespołu Ludowego z Księżomierzy, dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie, Małgorzacie i Grzegorzowi Jaworkom, Monice Rogowskiej oraz pracownikom i wolontariuszom GOK-u. Tym ostatnim pragnę szczególnie podziękować, gdyż wiele działań Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie na pewno nie mogło by mieć miejsca i to w takiej formie, gdyby nie wsparcie naszych wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć i nigdy nas nie zawiedli. Bardzo im dziękuje z całego serca i zapewniam ich że nadal będą nam potrzebni.

Opublikowano: 20 grudnia 2015 20:09

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2700

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.